Oficiální stránky Malého fotbalu Brno

Komise

nahoru

SPORTOVNĚ - TECHNICKÁ KOMISE

Patrik Moder
předseda Sportovně - technické komise
+420 739 402 088
stk@malakopanabrno.cz

 

Jejím úkolem je organizačně zajišťovat řádný průběh soutěží malé kopané města Brna a okolí. Tedy pronajímat hrací plochy, delegovat rozhodčí na jednotlivá utkání, řešit přesuny utkání, stanovit termínovou listinu utkání a termínovou listinu dohrávek.

Kontakt:

Brněnský svaz malé kopané
Sportovně - technická komise
Hlinky 35
603 00 Brno
nahoru

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Mgr. René Pazdera
předseda Disciplinární komise
+420 602 725 382
dk@malakopanabrno.cz
 
Jan Cizler
člen Disciplinární komise
dk@malakopanabrno.cz
 
Aleš Dvořák
člen Disciplinární komise
dk@malakopanabrno.cz
 
Václav Večeřa
člen Disciplinární komise
dk@malakopanabrno.cz
 
Ivan Vostrejž
člen Disciplinární komise
dk@malakopanabrno.cz
 
  1. Disciplinární komise (dále jen DK) je orgánem sdružení a za svou činnost odpovídá Správní radě.
  2. DK je složena ze členů BSMK, které volí Správní rada svazu. 
  3. Funkční období je pětileté.
  4. DK si ze svých členů volí svého předsedu, který svolává a řídí schůze této komise.
  5. DK zasedá k řešení situací, které je nutné podřídit jednáním DK. Jedná se o situaci, které jsou v rozporu s dokumenty a řády BSMK. DK BSMK deleguje svého předsedu k pravomoci rozhodovat v prvním stupni bez nutnosti zasedání DK. V případě nesouhlasu s rozhodnutím předsedy DK se podává odvolání k samotné DK. V případě nesouhlasu s rozhodnutím DK se podává odvolání ke Správní radě BSMK, která celou věc znovu projedná.
  6. Časový interval ode dne spáchání prohřešku po zasedání DK stanovuje Soutěžní řád svazu.
  7. DK je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu členů DK.
  8. Každý člen DK má jeden hlas. Hlasy všech členů DK jsou si rovny.
  9. Rozhodnutí komise je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech přítomných členů komise. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhodne hlas předsedy této komise.
  10. Člen DK BSMK není oprávněn hlasovat v případě, týká - li se disciplinární řízení klubu, ve kterém působí, nebo přímo jeho osoby.

Kontakt:

Brněnský svaz malé kopané
Disciplinární komise
Hlinky 35
603 00 Brno

Číslo účtu DK BSMK: 235461848/0300
nahoru

KOMISE ROZHODČÍCH

Mgr. René Pazdera
předseda Komise rozhodčích
+420 602 725 382
info@malakopanabrno.cz
 
Mgr. Antonín Schneider
člen Komise rozhodčích
schneider@malakopanabrno.cz


 

Má na starosti školení rozhodčích, informovat rozhodčí o nových možnostech a výhodách (vybavení apod.) pro rozhodčí. Dále připravuje testy pro rozhodčí, a to jak teoretické, tak praktické.

Komise rozhodčích zasedá dle potřeby, vždy však minimálně dvakrát ročně (po podzimní a jarní části sezóny) z důvodu školení rozhodčích.

Kontakt:

Brněnský svaz malé kopané
Komise rozhodčích
Hlinky 35
603 00 Brno
nahoru

KOMISE PRO BEZPEČNOST, ÚPRAVU A VÝSTAVBU HŘIŠŤ

Mgr. René Pazdera
předseda Komise pro bezpečnost, úpravu a výstavbu hřišť
+420 602 725 382
info@malakopanabrno.cz
 

Zabývá se správou a schvalováním hřišť, která jsou využívána k soutěžním utkáním a turnajům BSMK. Kontroluje jejich stav, vybavenost a zajišťuje odstranění případných závad. Na základě svých zjištění může dát podnět k opravě hřiště, příp. jeho rekonstrukci. 

Dále tato komise vyhledává nová hřiště, která jsou vhodná k utkáním malé kopané města Brna a okolí a následně aktualizuje seznam hracích ploch BSMK. 

Kontakt:

Brněnský svaz malé kopané
Oddělení pro bezpečnost, úpravu a výstavbu hřišť
Hlinky 35
603 00 Brno

 

Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!

vyplnit přihlášku více informací

Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Hledáme angažmá

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

vyplnit přihlášku více informací